Mor Masallar
Mor Masallar

Mor Masallar Projesinin Amaçları

Günümüzde hâlâ anlatılan masallardaki zihinleri işgal eden, akıllarda yanlış imgeler bırakan geleneksel söylemlere karşı çıkmak için edebiyatın dönüştürücü gücünü kullanmak Çocukları cinsiyet odaklı kalıp yargılardan uzaklaştıracak, kişiliklerini güçlendirici, birey ve dünya insanı olabilmelerini sağlayacak yeni masallar yaratmak Masalların toplumla olan ilişkisini aktarırken eşit, adil, şiddetsiz ve dayanışmayla örülmüş yeni anlatılar yaratarak masala bakışta çığır açmak Çocuklara eşitlikçi toplumsal yaşam örneklerini, erken yaşta masallar yoluyla anlatarak aydınlık, umut dolu, çağdaş bir nesil yetişmesine katkıda bulunmak Birçok çalışmasında; eşitsizliklerin ve ayrımcılıkların, kurumsal ya da gündelik hayat deneyimlerine ve anlatılarına nasıl yansıdığını, bu yollarla nasıl pekiştirilerek çoğaldığını göstermesi açısından kendi meslektaşlarına ve öğrencilerine örnek olmuş Sosyolog Dicle Koğacıoğlu’nun anısını yaşatmak .