Mor Masallar
Mor Masallar

Çünkü Masallarda Cinsiyet Eşitliği Yok!

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencisi Zehra Değirmenci, Eray Ersan ve Agâh Tosun’un; danışman Dr. Öğr. Üyesi Züleyha Özbaş Anbarlı rehberliğinde hazırladığı, 40 masalın 140 karakterinin incelenmesiyle oluşturulan araştırmaya göre ortaya çıkan çarpıcı sonuçlar şöyle: “Cinsiyetçilik” masallar ile küçük yaşta zihinlere kazınıyor. Karakterlerin cinsiyet dağılımı orantılı. Temsiliyet ise orantısız. Ana karakterlerin yüzde 31’i kadınken, yüzde 63’ü erkek. Kadınların yüzde 54,5’i masallarda cinsel obje olarak yer alıyor. Kadınların yüzde 40’9’u, erkeklerin yüzde 78,3’ü zeki olarak betimleniyor. Kadın karakterlerin yüzde 43,9’u güzel, yüzde 24,2’si cesur olarak, erkek karakterlerin ise yüzde 15,9’u yakışıklı, yüzde 82,6’sı ise cesur olarak temsil ediliyor. “Tercih edilebilir” olmak için kadınlar güzel olmak zorundayken, erkekler için böyle bir durum söz konusu değil. Kötü karakterlerin yüzde 60’ı kadınlar, yüzde 31,1’i erkekler tarafından temsil ediliyor. Kötü kadınlar sıklıkla cadılar, üvey anneler ve üvey kız kardeşler olarak gösteriliyor. Masallarda zayıf karakterli olarak gösterilen kadınlar, erkeklerin 3 katı. Kendine güvenen karakterlerin ise yüzde 63,5’ini erkekler oluştururken, bu oran kadınlarda yalnızca yüzde 31,4. Her 10 kadından 5’i, her 10 erkekten 2’si itaatkâr gösteriliyor.