Mor Masallar
Mor Masallar

Edebiyatın Dönüştürücü Gücüne İnanıyoruz

Yapılan araştırmalar, masallarda bilinçaltı simgeler ve genetik hafıza kullanılarak ataerkil, evlilik, bekâret, güzellik ve rekabet gibi unsurlar çerçevesinde bireylere kültürel kod haritası çizildiğini ifade ediyor. Masalların, toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili kalıp yargıları yeniden ürettikleri artık biliniyor. Ancak eski masalların yerine cinsiyetçi klişeleri tekrarlamayan alternatiflerinin oluşturulabilmesi de mümkün. Bu yüzden, Eksi 18 Edebiyat Topluluğu olarak; “Türkiye’de Cinsiyet Kültürleri-Dicle Koğacıoğlu Kitabı”nın özsözünde, “…Başka hiçbir şey değilse, Dicle’den muhtelif ve çelişkili hakikatler içeren hikâyeleri, yeni şekillerde anlatmanın zamanının geldiği yolunda bir ilham almamız mümkün.” diyen Cenk Özbay ve Ayşegül Terzioğlu’nun da dile getirdiği gibi Dicle’den aldığımız ilhamla yeni masallar anlatmak için yola çıktık. Mor masalları okurken cinsiyetçi tutumlar hakkında daha fazla konuşabilir, çocukların sorular sorarak davranış kalıplarını sorgulamasını sağlayabiliriz. Böylece toplumsal cinsiyet eşitliğinin farkında olan nesiller yetiştirebiliriz.