Mor Masallar
Mor Masallar

Mor Masallar Projesinin Gerekçeleri

Artık dinlediğimizde başka bir dünyaya ait, eskimiş ve ezberlenmiş olduğunu düşündüğümüz çeşitli ve çelişkili hakikatler içeren masalların geçerliliğini yitirmesi Çocuğun yaşamına renk katan, onu eğlendiren aynı zamanda da eğiten masalların, günümüz toplumsal yapısıyla uyuşmaması Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında, 21. Yüzyıla uygun yeni masallara ihtiyaç duyulması Çocukların hayal dünyasını genişleten, merak dünyasını perçinleyen, dil kazanımlarını artıran, eğitimlerine katkı sağlayan ve bunları yaparken eğlendiren böylesi bir edebi mirasın gücünden yararlanılarak yeni masalların oluşturulması